Image1
Personal en relatiecoaching
Coaching stimuleert mensen om zich te ontwikkelen of nieuwe wegen in te slaan. U wilt stilstaan bij situaties op het werk en/of thuis, of u wilt ondersteuning bij het aangaan van een nieuwe uitdaging.
Veel mensen kiezen voor coaching omdat ze verder willen komen in hun leven. Anderen vinden in een persoonlijke crisis hun motivatie om in beweging te komen, of krijgen vanuit hun omgeving de signalen dat het tijd is voor verandering.
Coaching is een resultaat- en oplossingsgerichte vorm van begeleiding. U verwerft inzicht hoe situaties door u worden ervaren en benaderd. Dit kan u ondersteunen in uw veranderproces.

Personal coaching
Een coach biedt ondersteuning bij vraagstukken in uiteenlopende situaties op uw werk of in uw persoonlijke leefomgeving, al dan niet gepaard gaand met lichamelijke klachten. Een reden voor het starten van een coachingtraject kunnen bijzondere omstandigheden zijn, ziekte of verandering in uw levenssituatie.
Als het goed gaat met u heeft dat effect op uw omgeving. Als het goed gaat met uw collega’s, heeft dat effect op u. Een bedrijfscultuur heeft grote invloed op de betrokkenheid bij ons werk, individuele productiviteit, het personeelsverloop, het ziekteverzuim en uiteindelijk op de bedrijfsresultaten. Om sfeer en motivatie goed te houden, is het van belang dat iedereen zich goed voelt en zich blijft ontwikkelen. Ondersteunend daarbij is het als we anderen en met name onszelf beter begrijpen.

Relatiecoaching
Als uw relatie u niet brengt wat u ervan wilt of verwacht, heeft dat allerlei neveneffecten voor u en uw partner. Dit kan aanleiding voor u zijn om een coach op te zoeken. Dat kunt u ieder voor uzelf, maar ook samen doen.
Een coach helpt u onderzoeken hoe uw belevingswereld een rol speelt in uw relatie. U krijgt inzicht in uw eigen (gedrags)patronen en overtuigingen. Meestal zijn die ook aanwezig in andere (werk)relaties en spelen ze binnen uw partnerrelatie vooral een rol door hun sterkere emotionele lading.
Vervolgens kunt u met uw coach kijken op welke punten u uitdagingen hebt liggen, een plan maken om anders met dingen om te gaan die voor u (beiden) belangrijk zijn en werken aan uw communicatieve vaardigheden.
Gaat u samen met uw partner naar een coach, dan zal de coach u vooral helpen uitzoeken welk stuk van ieder persoonlijk is en welke hobbels echt in de relatie zitten.
In relatiecoaching wordt speciaal aandacht besteed aan communicatie, aan patronen herkennen en doorbreken en aan conflicthantering. Relatiecoaching is praktisch, het resultaat is meteen voelbaar in de sessies en het geeft weer hoop voor de toekomst.