Image1
Aandacht voor communicatie
Verschillen tussen mensen worden duidelijk doordat zij communiceren. Communiceren betekent letterlijk: de overdracht van informatie van de een (de zender) naar de ander (de ontvanger) en vice versa. Die overdracht vindt verbaal en non-verbaal plaats. Verbaal wil zeggen: door middel van woorden. Non verbaal: er wordt gebruik gemaakt van gezichtsuitdrukkingen, lichaamshoudingen, de toon waarop iets wordt gezegd. Die overdracht voltrekt zich niet altijd vlekkeloos. Boodschappen komen dan niet bij de ander over zoals ze bedoeld zijn. Je zou kunnen zeggen dat de zender en de ontvanger tijdens de communicatie last hebben van storing op de ‘lijn’. Dat is lastig want communicatie is de draagbalk van elke relatie, van je contact met anderen in de privé- en werksituatie.

Als partners besluiten samen te leven, blijkt vaak dat hun verwachtingen over die nieuwe situatie niet realistisch worden ingeschat. Gevolg van allerlei verschillen tussen de partners kan zijn dat ieder min of meer zijn eigen weg gaat of dat onoverbrugbare conflictsituaties ontstaan. Persoonlijkheidskenmerken, motivatie en verwachtingen zijn zulke verschillen. De ander blijkt minder gemakkelijk te beïnvloeden dan aanvankelijk gedacht. De prettige en minder prettige interactieprocessen tussen twee mensen komen dus niet uit de lucht vallen, ze worden voortgebracht door een combinatie van de gedachten en het gedrag van elk van de partners. Hierdoor blijft een relatie voortdurend in ‘beweging’. In die ‘beweging’ zijn na verloop van tijd bepaalde patronen te herkennen. Zulke patronen kunnen in de relatie een positieve of negatieve sfeer veroorzaken. Overigens gelden deze processen op termijn voor elke relatie (privé en zakelijk).