Image1
Wachtlijstgegevens en tarieven

U bent gemotiveerd om aan de slag te gaan, alleen of samen. Een mogelijke escalatie van een situatie wilt u voorkomen. Dan is het van belang zo snel mogelijk te starten. Wij proberen de wachttijd dan ook zo kort mogelijk te houden. Het streven is binnen een à twee weken na aanmelding een eerste sessie te plannen. Omdat met meerdere agenda’s rekening gehouden moet worden, is overleg echter noodzakelijk. Neemt u daarvoor contact op met de praktijk, telefonisch of via e-mail.

Voor particulieren is met ingang van 1 januari 2017 het tarief per sessie van 45 minuten € 95,00 (indien van toepassing incl. 21% BTW). Voor relatiecoaching gaan wij uit van anderhalf uur per sessie. Bij gezamenlijke gesprekken worden de kosten gewoonlijk in gelijke delen door de partijen gedragen.
U ontvangt vóór de 15e van de maand een factuur met betrekking tot de werkzaamheden van de maand ervoor. Betaling is binnen 1 maand na factuurdatum.

Voor bedrijven, waarbij eventueel sprake is van het opmaken van contracten en (tussentijdse) verslagen, gelden andere tarieven. Neem voor verdere informatie daarover contact met ons op.