Image1
Wat is Generalistische Basis GGZ

Voorheen werd dit eerstelijnspsychologie genoemd. De Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (GB GGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin zoveel mogelijk kortdurend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal ‘tools’ die speciaal voor de GB GGZ ontwikkeld zijn.

Door de veranderingen in de vergoedingen wordt gesproken over ‘stoornissen’ in plaats van ‘problemen’. Is er sprake van een stoornis dan is het in de meeste gevallen mogelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje vergoedingen. U kunt nog steeds voor uiteenlopende problemen bij ons terecht, het maakt echter dat gesprekken niet altijd vergoed worden.

Bij PsychologenPraktijk Tolakker willen we samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch aanpakken. Gemiddeld 5 tot 12 gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’. Juist als u er vroeg bij bent, kunt u toename van de problemen verkomen en de behandelduur kort houden!

Wij kunnen u helpen als u last heeft van:

 • angsten *
 • depressie *
 • overspannenheid, 'burnout'
 • werk- en studieproblemen, werkloosheid
 • verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
 • persoonlijkheidsproblemen *
 • relatieproblemen
 • 'vage' lichamelijke klachten (zoals hoofdpijn, maagpijn)
 • dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen *
 • seksuele problemen *
 • opvoedingsproblemen
 • problemen bij het ouder worden
 • conflictsituaties

* komt in de meeste gevallen in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering