Image1
Procedure

Globaal gezien verloopt deze als volgt:

Aanmelding
Als u ons opbelt nemen we met u een aantal vragen door om te kunnen bepalen of u bij ons aan het goede adres bent en u krijgt van ons de nodige informatie . Om mogelijk in aanmerking te komen voor vergoeding is verwijzing door de huisarts noodzakelijk. Als u besluit zich bij ons aan te melden dan kunt u uw gegevens invullen op het aanmeldingsformulier volwassenen .

Intake
In het eerste gesprek bespreken we met u de aanmeldingsklacht, de hulpvraag, uw huidige omstandigheden en in grote lijnen uw levensloop. Wij vragen u het formulier met persoonlijke gegevens in te sturen met het aanmeldingsformulier of ingevuld mee te brengen. In de meeste gevallen vragen wij u na het intakegesprek een aantal vragenlijsten in te vullen. In het tweede gesprek gaan we in op een mogelijke hypothese rondom uw aanmeldingsklacht. Deze hypothese wordt gevormd op basis van het intakegesprek en, in de meeste gevallen, een aantal door u ingevulde vragenlijsten. Samen kijken we verder naar de aanpak van de behandeling en formuleren een behandelplan. Op grond van de diagnose wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden voor vergoeding. Voor een gesprek wordt 45 minuten uitgetrokken.

Behandeling
Kortdurend en klachtgericht is het uitgangspunt. We streven naar gemiddeld 5 tot 12 gesprekken met oog voor het verleden maar gericht op het functioneren in het hier en nu. Hierbij wordt gebruik gemaakt van psychologische interventies die voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en die passen bij uw diagnose en behandelplan.

Afronding
De tijd tussen de laatste gesprekken is vaak wat langer, zodat er voldoende nazorg is. Tevens wordt, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, de huisarts schriftelijk op de hoogte gebracht van het verloop van de behandeling.

Klachten
Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan stellen wij het bijzonder op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt. Wij kunnen dan proberen om met u tot een oplossing te komen. Mocht u over ons beroepsmatig handelen ontevreden blijven, dan kunt u contact opnemen met de LVVP c.q. het NIP. Voor contactgegevens: zie "Nuttige informatie".

Wachtlijstgegevens
Momenteel is er geen sprake van een wachtlijst. We doen ons uiterste best zo snel mogelijk na aanmelding een eerste afspraak voor u in te plannen.
Na het eerste contact, telefonisch of via e-mail, krijgt u informatie en formulieren toegezonden; dit is een voorlopige aanmelding. Indien u, na het lezen van de informatie, het aanmeldingsformulier ingevuld aan ons retourneert, wordt uw inschrijving definitief. Het is fijn als u ook de vragenlijst persoonlijke gegevens ingevuld meestuurt. Op deze manier proberen we de lijst met aanmeldingen up to date te houden en zo kort mogelijk. Mocht u na een definitieve bevestiging in een later stadium toch besluiten geen gebruik te willen maken van onze dienstverlening dan vragen we u dit zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten!