Image1
Vergoeding

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur en tarieven. Hoeveel behandeltijd er zal worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2017 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal.

Verzekerde GGZ en onverzekerde zorg
Er wordt onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (BGGZ) voor stoornissen met een lage complexiteit en risico met een lichte (kort), matige (middel) of ernstige (intensief) of chronische problematiek - en Specialistische GGZ (SGGZ). PsychologenPraktijk Tolakker is werkzaam in de Generalistische Basis GGZ.

Niet alle behandelingen van alle klachten worden vergoed. Alleen als er sprake is van een DSM*-IV diagnose is er recht op vergoeding. Verder zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.
De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.

* DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) is een Amerikaans handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient.

Op de site www.zorgverzekeraarkiezen.nl kunt u een overzicht vinden van vergoedingen. Vraag zelf altijd bij uw zorgverzekeraar na voor welke vergoeding u in aanmerking komt.

Bij intake en advies komt aan bod hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klacht onder 'verzekerde zorg' valt. U krijgt dan inzicht in de kosten. In uw polis kunt u vinden hoeveel u terug gaat krijgen. Informeer ook bij uw zorgverzekeraar.

Om te voorkomen dat u aan het eind van de behandeling geconfronteerd wordt met een groot bedrag ineens om te betalen (zie tarieven), werken wij met een voorschot per gesprek.

Verwijzing
Voor 'verzekerde zorg' is altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de GB GGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:
• Dat het om de verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat
• Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-IV stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis
• De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB-code

Is er geen sprake van een DSM-IV stoornis, maar er zijn wel klachten, dan kunnen die door de huisarts of de POH GGZ behandeld worden, of bij onze praktijk via een zogenaamd 'Overig Product' (OVP). Dat kan ook als er gewerkt wordt met een behandelmethode die volgens het CVZ (College Van Zorgverzekeraars) niet tot de verzekerde zorg behoort.

* Disclaimer: het overzicht van kosten en vergoedingen is met zorg samengesteld op basis van informatie zoals op internet gevonden op de websites van de zorgverzekeraars. doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Kijk het altijd zelf na in uw polis, of informeer bij uw zorgverzekeraar.